БЪДЕЩЕ НЕЗАБРАВИМО – ФАЗА IV – V

Together Again

ноември 2021

През ноември 2021 Future Unforgettable излиза от локалните теми, върху които имаше фокус в досегашните си три фази, посветени на разработване на исторически линии; картографиране на актуални артистични места; извеждане на специфики и типологии в българското съвременно изкуство. 

 

Обединявайки Фаза IV и Фаза V под името Together Again, чрез серия от действия Future Unforgettable става пряка рефлексия на времето, в което живеем, като поставя актуални въпроси за средата на изкуството в глобален план.

 

От една страна, това са въпроси свързани с темите на Фаза IV като преконструирането на традиционния предметен свят чрез въвеждането на нови логики, които днес имат най-скоростно развитие и се коренят в интернет, дигиталното, обособяването на нови езици, кодове и принципи на комуникация.

 

И от друга страна, това са актуални въпроси за организацията на културния и художествения живот, арт институциите и техните практики. 

 

Тези теми се поставят в исторически контекст, но отправна точка остават световните кризи от 2020, довели до нови тенденции, до разширяване и деструктуриране на културното пространство, десакрализация на институцията, дискредитация на връзката време – място във функционирането на една институция и по-широкото навлизане на интернет във и около изкуството, нахлуването на нови играчи и принципи, изобретяването на нови или варваризирането на стари културни сегменти. 

 

Фазите търсят и отговори на по-широките въпроси за изкуството и възможността то да бъде осъзнато като „съвременно“, поставени в Раздел V от програмния текст на Веселина Сариева Future Unforgettable, достъпен на: www.futureunforgettable.com.  

 

Участници в средата на Future Unforgettable, Фаза IV и Фаза V,  са съставителят на проекта, експерти, автори и представители на арт институции. През разговори, видеоинтервюта и текстове ще се разгледат скорошни проекти с авторефлексивен характер, които създават нов тип места за среща, като: „Инситу-Институт“ – поле на взаимодействие и комуникация между художниците София Грънчарова, Мария Налбантова, Аксиния Пейчева, Мартин Пенев и Радостин Седевчев, ИСИ, София, ноември 2020; „Възможната институция“,Swimming Pool, София, декември 2020–юни 2021, както и Художествено ателие и резиденция в пространството на галерия SARIEV, Пловдив, май – юни 2020, с избран след конкурс автор – Мария Налбантова. 

 

С експертиза и опит в тази ситуация Рене Беекман (съосновател с Албена Баева на галерия „Галерия“ – рутер галерия, създадена през ноември 2019 в София) и арх. Любо Георгиев ще дадат две различни гледни точки за възможната пространствена среда (реална, хибридна или дигитална) за реализацията сега и занапред на „места за среща“ в изкуството.

 

Future Unforgettable – Фаза IV и Фаза V – създава лабораторна среда, която дава своите прочити, отговори и предположения.

 

Името на фази четири и пет на FUTURE UNFORGETTABLE е инспирирано от творбата на Викенти Комитски, Together again, 2009

БЪДЕЩЕ НЕЗАБРАВИМО – ФАЗА IV

Изследователски текст

Рене Беекман, „Нет Арт в България. Първото десетилетие.“

достъпен на www.openartfiles.bg или следвайки линка.

 

БЪДЕЩЕ НЕЗАБРАВИМО – ФАЗА V

Видео интервюта

Серия „Future Unforgettable – Институции“ представяща три разговора на Веселина Сариева с 

Лъчезар Бояджиев (ИСИ, София), Виктория Драганова (Swimming Pool) и арх. Любо Георгиев

 

Достъпни в YouTube канала на Фондация „Отворени Изкуства“ в плейлист Future Unforgettable

YouTube

БЪДЕЩЕ НЕЗАБРАВИМО – ФАЗА IV – V

Дискусионна лабораторна среда

Фази IV. и V. на Future Unforgettable

Future Unforgettable –Институции и места за среща

Участници: Веселина Сариева, Виктория Драганова, Лъчезар Бояджиев, арх. Любо Георгиев, Рене Беекман 

 

9 ноември (вторник) 2021

Swimming Pool, „Цар Освободител“ 10, ет. 5

 

18:00 – 20:00 ч.

Дискусионна лабораторна среда с участниците

 

15:00-18:00 ч.

Прожекция на видео интервюта „Future Unforgettable – Институции

 

Link

Библиотека и видео архив

© Future Unforgettable, 2021