БЪДЕЩЕ НЕЗАБРАВИМО – ФАЗА III

Under Deconstruction

октомври – ноември 2021

След като в предишните си две фази FUTURE UNFORGETTABLE обособи и разгледа теми като политическа опозиция, институционални дефицити, индивидуализъм, тялото като инструмент и политическо, чупливостта на границите (във Фаза I) и теми, ангажирани с изследване на локалните артистични екосистеми, формирането на неформални средища, предаване на знание и памет, практиките на диалог, проявленията извън „центъра“ (във Фаза II), в третата си фаза FUTURE UNFORGETTABLE през собствен фокус и анализ ще изведе характерни специфики за българското съвременно изкуство.

Наблюдавайки канона на българското съвременно изкуство днес, опитвайки се да синтезираме максимално, бихме предположили, че наративът в творчеството на установените автори придава обобщаващ характер на българското в изкуството. Това е онзи малък наратив, онези малки истории или не-истории, появяващи се като мърморещ или спамващ реалността сигнал, умозрения или дори разкази, изграждащи свят и ареал. Той има характера на диалог, спор, разговор, бърборене и въобще на динамично плетящ се наратив. Той се появява като текст в тялото на творбата, но и съществува в динамиката под повърхността на творбата.

Най-разпознаваеми в тези скрити или явни динамични наративи са виталните текстови стилове, иронията, хуморът, парадоксът, преобръщанията на смисъла, формата и материала. Те разкриват човешки, но и локални теми, народопсихология и светоглед. В българското изкуство, както и в българската действителност много често се прокрадва онова „да ама не“, което е и разочарование, и усмивка, начин на живот, меланхолия и виталност, темперамент. Творбата в някакъв смисъл се опитва да установи идентичност, да установи самата себе си, но като че ли и се люшка, оставайки в зоната на пакостничеството, играта, недовършеността, отворения край.

Заимствайки името си от творбата на Стефан Николаев „Under Deconstruction“, базовата изложба на FUTURE UNFORGETTABLE Фаза III ще бъде физически представена именно в такова място в преход, каквато е новостроящата се сграда DOT, в близост до колоритния и наситен с множество характери „Женски пазар“ в София. Това е сграда със смесени функции, чиято артистична динамика и концепция се разработва от Sarieva и през 2022 паралелно на собствените си функции ще бъде и място за прояви на галерията. В рамките на изложбата „Under Deconstruction“ ще се представят творби на авторите Лъчезар Бояджиев, Стела Василева, Зоран Георгиев, Правдолюб Иванов, Нина Ковачева, Михаил Михайлов, Иван Мудов, Стефан Николаев, Недко Солаков, Камен Стоянов и Самуил Стоянов.

Както и във Фаза I, FUTURE UNFORGETTABLE ще приобщи към темата си и други пространства като реализиран сателитен изложбен жест в софийската галерия Structura с представяне на творба на Даниела Костова.

Произведенията в изложбите са основно притежание на частни колекции от Пловдив и София и малка част – на авторите и галериите.

ФАЗА III представя линията на мислене от Раздел III на цялостната концепция на мултижанровата ситуация в шест фази FUTURE UNFORGETTABLE. Цялата концепция може да бъде прочетена в трета точка в програмния текст на Веселина Сариева, достъпен на www.futureunforgettable.com.
Името на трета фаза на FUTURE UNFORGETTABLE и основната изложба е инспирирано от творбата на Стефан Николаев „Under Deconstruction , 2021 “

Основна изложба

UNDER DECONSTRUCTION

основна изложба

 

29 октомври –  30 октомври 2021

дълго откриване: 29 октомври, петък, 14:00 – 20:00 ч. 

турове с куратора на изложбата: 30 октомври, събота, 16:00 – 18:00 ч.*

 

Sarieva @ DOT, София

ул. Братя Миладинови, 46, Женски Пазар

 

Куратор: Веселина Сариева 

Лъчезар Бояджиев, Стела Василева, Зоран Георгиев, Правдолюб Иванов, Нина Ковачева, Михаил Михайлов, Иван Мудов, Стефан Николаев, Недко Солаков, Камен Стоянов, Самуил Стоянов

 

 

Сателитен изложбен жест

БЪДЕЩЕ НЕЗАБРАВИМО – ФАЗА III

UNDER DECONSTRUCTION

сателитен изложбен жест

 

Галерия Структура 

Представяне на творба на Даниела Костова 

9 ноември – 4 декември 2021

ул. Кузман Шапкарев 9, София

Библиотека и видео архив

© Future Unforgettable, 2021