БЪДЕЩЕ НЕЗАБРАВИМО – ФАЗА II

On vacation…

септември – октомври 2021

ФАЗА II на FUTURE UNFORGETTABLE – „On vacation…“, представя линията на мислене в Раздел II. от концепцията на FUTURE UNFORGETTABLE.

На внимание се поставят теми, опити и практики от първото десетилетие на 2000 г. до днес в българския контекст в посоките: град, локални екосистеми, артистични общности, неформални средища, предаване на знание, аудитории за изкуство, културни политики, взаимодействия, приемственост, памет, диалог.

Фазата подчертано се интересува от непосредственото общуване, срещи и сближаване в рамките на артистичните общности, както и от практики извън „центъра“, някои от които формирани по модела на gras roots.

С дейностите реализирани през лятото на 2021 г. и настоящите си такива ФАЗА II на FUTURE UNFORGETTABLE е изследване и картографиране на съществуващи и зараждащи се артистични общности в градовете и областите на Велико Търново, Габрово, Варна, Пловдив, София и даване на неформална подкрепа и съпричастност.

Извън културологичния си интерес ФАЗА II на FUTURE UNFORGETTABLE в частност поставя естетическия и етически въпрос как тези теми и посоки оказват влияние на темите на изкуството, формите, проявленията и представянето му. ФАЗА II не цели, но не се и пази да поставя някои опити в техния критичен дискурс.
Името на втора фаза на FUTURE UNFORGETTABLE е инспирирано от творбата на Лъчезар Бояджиев „On vacation…“, 2004 – в процес.

Изложба

Plovdiv Life Vest
Галерия Cu29, Пловдив
по идея на Веселина Сариева, със съдействието на Велизар Димчев, курирана от артистите
28 септември – 31 октомври
откриване: 28 септември, 18:00 – 20:00 часа


Динко Ангелов, Мич Брезунек, Мартина Вачева, Димитър Генчев, Велизар Димчев, Красимира Кирова, Любомир Кръстев, Вълко Чобанов, Димитър Шопов


Част от творбите, представени в изложбата, представляват работи, разменяни между художниците през годините, а други са притежание на различни колекционери.


Името „Plovdiv Life Vest“ е инспирирано от видео творбата „Plovdiv Life Vest“, 2017 на Димитър Шопов

Изложбата показва творби на някои от представителите на новата вълна пловдивски артисти, работещи в областта на визуалните изкуства. Те са част от едно самовъзникнала артистична общност, която се заражда постепенно през годините. Участват заедно в разнообразни проекти и конфигурации, артистични жестове и pop-up изложби.

 

Групата художници няма структуриран характер или юридическо проявление, а представлява неформален широк приятелски кръг, който е динамичен жив организъм, който постоянно се развива и поддържа през годините. Макар повечето от тях да творят в една сграда с ателиета, тази общност не е свързана с конкретната локация, а по-скоро с идеите, мислите и приятелствата им.

 

Между някои от тях съществува естетическа и тематична близост, но и свобода в изразните средства, промяната, търсенията и развитието като автори.

 

Част от творбите, представени в изложбата, представляват работи разменяни между художниците през годините, а други са притежание на различни колекционери.

Изложбен жест

Банер от „Проект 1“, 2010 на Светослав Мичев
Капана, ул. „Христо Дюкмеджиев“
28 септември – 15 октомври

Като част от проекта FUTURE UNFORGETTABLE и по-конкретно неговата втора фаза – „On vacation…“ в Капана на ул. „Христо Дюкмеджиев“ ще бъде реализиран изложбен жест и представен банер от „Проект 1“, 2010 на Светослав Мичев

 

Ретроспективна информация:

 

„Капана. Отражения” е проект в градското пространство на квартал „Капана” в Пловдив. Целта му е да превърне квартала от градски топос в урбанистичния план на Пловдив или историческо място, описано в туристически справочник, в пространство, натоварено със значения, които отбягват познатите до момента рамки на представяне. По този начин проектът се стреми да насочи допълнително вниманието на гражданите към Капана, да ги провокира да мислят за него и да участват в изграждането на неговия образ днес.

 

ПРОЕКТ 01 превръща квартал „Капана” в своя тема. На идейно ниво той се занимава с въпроса за липсата на единен образ на квартала като си поставя задачата да осмисли, от една страна, възможни полета, в които този образ се появява и от друга, връзката между образ и конкретно градско пространство.

 

Владия Михайлова за Светослав Мичев

 

Светослав Мичев провежда анкета, състояща се от един единствен въпрос „Какво е Капана?” на четири места, които са преходни между квартала и околните части на града. Той селектира част от отговорите в последователности от думи, всяка една от които завършва с „е Капана” и ги поставя на транспаранти именно на местата, където е проведена анкетата. Транспарантите се намират в началото на ул. Железарска, ул. Кожухарска, ул. Братя Пулиеви и началото на ул. Йоаким Груев откъм страната на районната дирекция на Министерство на вътрешните работи и известния в Пловдив клуб „Петното”. Работата на автора манифестира в пространството на града един фрагментарен образ на квартала, преобръщайки логиката на публични послания. В случая те идват от самите хора – жители на квартала и минувачи. По този начин Светослав Мичев изгражда странна концептуална архитектура на съществуващия образ на Капана, като с това цели да ре-активира социалното въображение за мястото.

 

 

Текстовете са писани във връзка с представянвто на проекта между 10 юли и 27 август 2010 година в Пловдив от Галерия Sariev в Капана.

Среща и разговор

Кирил Кузманов, автор на „Проект 0“ (2010-2014), за несъответствията между публичния дискурс и градските политики

Капана, ул. „Златарска“
28 септември, 19:00 часа

Отворени врати

Отворени ателиетата на младите пловдивски художници
Адрес: ул. Петко Каравелов 36
2 октомври, 2021, 12:00 – 19:00 ч.

Могат да бъдат посетени ателиетата на Любомир Кръстев, Мартина Вачева, Мич Брезунек, Велизар Димчев, Динко Ангелов, Димитър Генчев, Димитър Шопов

Гостуващи автори в ателието на Димитър Шопов: Вълко Чобанов, Краси Кирова, Трифон Ташев

Прожекция

Прожекция на документалната видео серия “FUTURE UNFORGETTABLE – Общности“
ТАМ, Велико Търново
3 октомври, 20:00 ч.

Документалната видео серия “FUTURE UNFORGETTABLE – Общности“, процесът н нейното снимане и представяне е основно проявление на кураторския жест на ФАЗА II на FUTURE UNFORGETTABLE.

Документалната видео серия е снимана през лятото на 2021 година и представя картографиране на съществуващи и зараждащи се артистични общности в градовете и Велико Търново, Габрово, Варна, Пловдив, София и някои области около тях.

Идея и концепция на документалната видео серия: Веселина Сариева
Камера, монтаж, режисьор: Владислав Севов

Прожекция и представяне

прожекция на документалната видео серия “FUTURE UNFORGETTABLE – Общности“
FLUCA – австрийски културен павилион, Пловдив
14 октомври


Документалната видео серия “FUTURE UNFORGETTABLE – Общности“, процесът н нейното снимане и представяне е основно проявление на кураторския жест на ФАЗА II на FUTURE UNFORGETTABLE.


Документалната видео серия е снимана през лятото на 2021 година и представя картографиране на съществуващи и зараждащи се артистични общности в градовете и Велико Търново, Габрово, Варна, Пловдив, София и някои области около тях.


Идея и концепция на документалната видео серия: Веселина Сариева
Камера, монтаж, режисьор: Владислав Севов

Прожекция

прожекция на документалната видео серия “FUTURE UNFORGETTABLE – Общности“
ReBonkers, Варна
22 октомври


Документалната видео серия “FUTURE UNFORGETTABLE – Общности“, процесът н нейното снимане и представяне е основно проявление на кураторския жест на ФАЗА II на FUTURE UNFORGETTABLE.


Документалната видео серия е снимана през лятото на 2021 година и представя картографиране на съществуващи и зараждащи се артистични общности в градовете и Велико Търново, Габрово, Варна, Пловдив, София и някои области около тях.


Идея и концепция на документалната видео серия: Веселина Сариева
Камера, монтаж, режисьор: Владислав Севов

Библиотека и видео архив

© Future Unforgettable, 2021