БЪДЕЩЕ НЕЗАБРАВИМО – ФАЗА II

On vacation…

септември – октомври 2021

ФАЗА II на FUTURE UNFORGETTABLE – „On vacation…“, представя линията на мислене в Раздел II. от концепцията на FUTURE UNFORGETTABLE.

На внимание се поставят теми, опити и практики от първото десетилетие на 2000 г. до днес в българския контекст в посоките: град, локални екосистеми, артистични общности, неформални средища, предаване на знание, аудитории за изкуство, културни политики, взаимодействия, приемственост, памет, диалог.

Фазата подчертано се интересува от непосредственото общуване, срещи и сближаване в рамките на артистичните общности, както и от практики извън „центъра“, някои от които формирани по модела на gras roots.

С дейностите реализирани през лятото на 2021 г. и настоящите си такива ФАЗА II на FUTURE UNFORGETTABLE е изследване и картографиране на съществуващи и зараждащи се артистични общности в градовете и областите на Велико Търново, Габрово, Варна, Пловдив, София и даване на неформална подкрепа и съпричастност.

Извън културологичния си интерес ФАЗА II на FUTURE UNFORGETTABLE в частност поставя естетическия и етически въпрос как тези теми и посоки оказват влияние на темите на изкуството, формите, проявленията и представянето му. ФАЗА II не цели, но не се и пази да поставя някои опити в техния критичен дискурс.
Името на втора фаза на FUTURE UNFORGETTABLE е инспирирано от творбата на Лъчезар Бояджиев „On vacation…“, 2004 – в процес.

Изложба

Plovdiv Life Vest
Галерия Cu29, Пловдив
по идея на Веселина Сариева, със съдействието на Велизар Димчев, курирана от артистите
28 септември – 31 октомври
откриване: 28 септември, 18:00 – 20:00 часа


Динко Ангелов, Мич Брезунек, Мартина Вачева, Димитър Генчев, Велизар Димчев, Красимира Кирова, Любомир Кръстев, Вълко Чобанов, Димитър Шопов


Част от творбите, представени в изложбата, представляват работи, разменяни между художниците през годините, а други са притежание на различни колекционери.


Името „Plovdiv Life Vest“ е инспирирано от видео творбата „Plovdiv Life Vest“, 2017 на Димитър Шопов

Изложбен жест

Банер от „Проект 1“, 2010 на Светослав Мичев
Капана, ул. „Христо Дюкмеджиев“
28 септември – 15 октомври

Среща и разговор

Кирил Кузманов, автор на „Проект 0“ (2010-2014), за несъответствията между публичния дискурс и градските политики

Капана, ул. „Златарска“
28 септември, 19:00 часа

Отворени врати

Отворени ателиетата на младите пловдивски художници
Адрес: ул. Петко Каравелов 36
2 октомври, 2021, 12:00 – 19:00 ч.

Могат да бъдат посетени ателиетата на Любомир Кръстев, Мартина Вачева, Мич Брезунек, Велизар Димчев, Динко Ангелов, Димитър Генчев, Димитър Шопов

Гостуващи автори в ателието на Димитър Шопов: Вълко Чобанов, Краси Кирова, Трифон Ташев

Прожекция

Прожекция на документалната видео серия “FUTURE UNFORGETTABLE – Общности“
ТАМ, Велико Търново
3 октомври, 20:00 ч.

Документалната видео серия “FUTURE UNFORGETTABLE – Общности“, процесът н нейното снимане и представяне е основно проявление на кураторския жест на ФАЗА II на FUTURE UNFORGETTABLE.

Документалната видео серия е снимана през лятото на 2021 година и представя картографиране на съществуващи и зараждащи се артистични общности в градовете и Велико Търново, Габрово, Варна, Пловдив, София и някои области около тях.

Идея и концепция на документалната видео серия: Веселина Сариева
Камера, монтаж, режисьор: Владислав Севов

Прожекция и представяне

прожекция на документалната видео серия “FUTURE UNFORGETTABLE – Общности“

FLUCA – австрийски културен павилион, Пловдив
14 октомври

Документалната видео серия “FUTURE UNFORGETTABLE – Общности“, процесът н нейното снимане и представяне е основно проявление на кураторския жест на ФАЗА II на FUTURE UNFORGETTABLE.

Документалната видео серия е снимана през лятото на 2021 година и представя картографиране на съществуващи и зараждащи се артистични общности в градовете и Велико Търново, Габрово, Варна, Пловдив, София и някои области около тях.

Идея и концепция на документалната видео серия: Веселина Сариева
Камера, монтаж, режисьор: Владислав Севов

Прожекция

прожекция на документалната видео серия “FUTURE UNFORGETTABLE – Общности“

ReBonkers, Варна

22 октомври

Документалната видео серия “FUTURE UNFORGETTABLE – Общности“, процесът н нейното снимане и представяне е основно проявление на кураторския жест на ФАЗА II на FUTURE UNFORGETTABLE.

Документалната видео серия е снимана през лятото на 2021 година и представя картографиране на съществуващи и зараждащи се артистични общности в градовете и Велико Търново, Габрово, Варна, Пловдив, София и някои области около тях.

Идея и концепция на документалната видео серия: Веселина Сариева
Камера, монтаж, режисьор: Владислав Севов

Библиотека и видео архив

© Future Unforgettable, 2021