FUTURE UNFORGETTABLE*
мултижанрова ситуация

 

септември-декември 2021
концепция на Веселина Сариева

 

FUTURE UNFORGETTABLE е курирана мултижанрова ситуация в сферата на визуалните изкуства.

 

Тази ситуация създава среда поетапно в шест тематични времеви фази, в които се реализират основни изложби, сателитни изложбени жестове, документална видео серия, програма от прожекции, срещи с художници, пространствени ситуации и интервенции, отворени разговори, изложбени турове и разговори, турове в колекции, публикации на тематични тестове, и е съпровождана от препоръчителна библиотека и линкове.

 

Тематичният фокус на тази мултижанрова ситуация е полифоничен и многообхватен. През кураторски анализ и селекция тя представя теми като съвременно българско изкуство от 80те години до днес, колекционирането на изкуство, картографирането на актуални места за изкуство в България, съвременни институционални практики, хипотези за миналото и бъдещето. В отделните си тематични, времеви фази FUTURE UNFORGETTABLE извежда специфични микрофокуси и теми.

 

Фазите на FUTURE UNFORGETTABLE се разгръща в програма между септември и декември 2021 в различни партньорски пространства, галерии, формални и неформални места в България, които се обявяват поетапно с програмата.

* Името “Future Unforgettable” е инспирирано от рисунката на Красимир Терзиев, „Проект за „Бъдеще незабравимо“, 2018, маркер на хартия, 28 x 35.5 cm Колекция: Веселина Сариева.

Контакт:

Веселина Сариева

sarieva@openarts.info

00359888520375

Организатор:

С подкрепата на:
Колекциите предоставили творбите, пространствата и участниците
част от дейностите са подкрепни от: НФК, ОФ Пловдив 2019

През 2021 проектът се реализира с финансовото съдействие на
„Програмата за подкрепа на професионални организации в областта на изкуството“ на Национален фонд „Култура“.

Проектът е част от програма Наследство на Фондация "Пловдив 2019”

© Future Unforgettable, 2021